Arbejdsopgaver

SecuriCo ApS vurderer opgaverne fra gang til gang, da to opgaver aldrig er ens.

Vi har hjulpet mange forskellige virksomheder med fx overvågning af byggepladser, inspiceret ejendomme, landbrug, altaner, og vindmøller ved hjælp af vores droner.

Vi har uddannede dronepiloter, så kan vi dække jeres behov, hvor og hvornår det skal være.

Vi er altid klar til at starte både kortere og længerevarende samarbejder op. Ofte er det jer, der har ekspertisen i forhold til udarbejdelse af rapporter og visuel inspektion, så ved vi, hvor meget personale det kræver at løse opgaven.
Det kan være alt fra myndighedsbehandling, afspærring, droneobservatør til sikkerhedspersonel. Så vi kan tage de rigtige billeder og hjælpe jer godt på vej.

Termisk kamera kan anvendes til mange forskellige opgaver:

  • Kontrol af solcellerne på taget (funktionsdygtighed)
  • Kontrol af tagrender eller tagkonstruktion (i stedet for risikofyldte og dyre stilladser)
  • Gemmer der sig dyr ude i marken (fx inden I kører med mejetærskeren)