Arbejdsopgaver

 

Arbejdsopgaver

SecuriCo vurderer opgaverne fra gang til gang, da to opgaver aldrig er ens.

Vi er ligeså fleksible som vores droner. Droner gør det nemt at komme tæt på motivet og se det fra forskellige vinkler. En drone er langt billigere end fx en helikopter eller et fly.

Vi har hjulpet mange forskellige virksomheder med fx overvågning af byggepladser, inspiceret ejendomme, landbrug, altaner, vindmøller, solceller og højspændingsmaster ved hjælp af vores droner

Vi er altid klar til at starte både kortere og længerevarende samarbejder op. Ofte er det jer, der har ekspertisen i forhold til udarbejdelse af rapporter og visuel inspektion, så ved vi, hvor meget personale det kræver at løse opgaven.
Det kan være alt fra myndighedsbehandling, afspærring, droneobservatør til sikkerhedspersonel. Så vi kan tage de rigtige billeder og hjælpe jer godt på vej.

  • Vi rykker gerne ud med kort varsel
  • Vi kan flyver døgnet rundt
  • Optagelserne skal være gode, ellers tager vi dem om med det samme, evt. når vejret er bedre

 

Termisk kamera kan anvendes til mange forskellige opgaver:

  • Eftersøgning af forsvundet personer
  • Assistance ved ildebrand og naturkatastrofer
  • Kontrol af solcellerne på taget (funktionsdygtighed)
  • Kontrol af tagrender eller tagkonstruktion m.m. (Du undgår risikofyldte og dyre stilladser)
  • Gemmer der sig dyr ude i marken (fx inden der kørers med mejetærskeren)

Inspektion og analyse af afgrøder med drone:

  • Optimering af gødningstildeling til afgrøder i landbruget
  • Kontrol af kvælstof i vandløb og søer samt i havet