Droneinspektion

 

Droneinspektion

SecuriCo vurderer opgaverne fra gang til gang, da to opgaver aldrig er ens.

Droneinspektion giver flere fordele, at vi kan ofte komme bedre til i højden på en bygning, struktur eller områder. Tidsmæssigt er det meget hurtigere at inspicere med en drone, og ofte er det meget billigere end at skulle leje lift eller helikopter, ind til en opgave.

Vi udfører blandt andet drone inspektion af. Facader, Tagkonstruktion, Tagrender, Skorstene, Byggeprojekter, Garanti eftersyn – 1 & 5 års gennemgang, Forsikringssager.

Vi er altid klar til at starte både kortere og længerevarende samarbejder op. Ofte er det jer, der har ekspertisen i forhold til udarbejdelse af rapporter og visuel inspektion, så ved vi, hvor meget personale det kræver at løse opgaven. Så vi kan lave det rigtige dokumentation og hjælpe jer godt på vej.

  • Vi rykker gerne ud med kort varsel
  • Vi kan flyver døgnet rundt
  • Optagelserne skal være gode, ellers tages de om

Termografi med drone kan anvendes til mange forskellige opgaver:

  • Termisk af bygninger eller grunde
  • Termisk af facader eller tagkonstruktion
  • Termisk af solcellerne på EL eller vand
  • Termisk af fjernvarmerør
  • Eftersøgning af forsvundet personer eller assistance ved ildebrand og naturkatastrofer

Inspektion og analyse af afgrøder med drone:

  • Optimering af gødningstildeling til afgrøder i landbruget
  • Kontrol af kvælstof i vandløb og søer samt i havet